Artikkel

Årsmøte Fron Fotball 2010

Det blir årsmøte for Fron Fotball 2010 24. april kl. 2000. Sted: Kåja. Saksliste legges ut på ff2010.no. Det bes om at frist for innkalling kan avvikes slik at møtet kan gjennomføres 24. april.

For styret; Tommy Rudihagen, leder