Artikkel

Årsmøte for Fron Fotball 2010

Søndag 26. mars kl 19.00 holdes årsmøte for FF2010. Vel møtt til klubbhuset i Kåja.

-Styret i FF2010