Artikkel

Positivt løft på trenersiden for Fron Fotball og Gudbrandsdalen!

Fron Fotball har hele sju nyutdannede trenere innen Norges Fotballforbund sitt trener C-lisenskurs. Kurset er både praktisk og teoretisk, og alle deltakere får mye instruksjonspraksis og veiledning. Kurset er delt opp i fire delkurs, og sist helg var det siste del som ble gjennomført i Kåja. Geir Halmøy fra Otta har vært kursinstruktør.  På siste delkurset var det også deltakere fra Otta og Faaberg.

Følgende personer fra Fron Fotball har tatt hele kurset og får da C-lisens fra Norges fotballforbund: Line Hagelien, Rolf Mikkelsen, Ola K. Aasmundstad, Tommy Rudihagen, Magne Nedrebø, Tor Otto Stormo og Tormod Myrvang. Knut Sletten (Vinstra il), Tom Andreas Evensen(Otta il) og Heidi Kjønø (Faaberg il) har også hele kurset. Jorand Lien og Geir Ove Kolobekken fra Fron Fotball er også i gang med kurset, men mangler noen delkurs.

På bildet ser vi kursdeltakerne på delkurs 4

/ Tormod M.(trenerkoordinator Fron Fotball)