Artikkel

Utvidet treningstilbud i FF2010

Fra og med sesongen 2016 innfører FF2010 et nytt program kalt «Utviklingsgrupper» for jente- og guttespillere i alderen 13 til 16 år – og følgelig gjeldende for spillere født i 2000, 2001 og 2002 kommende sesong. Det vil også være mulig for spillere født i 2003 å hospitere opp i Utviklingsgrupper – da etter avtale mellom spiller, trener, foreldre, moderklubb og FF2010. 

Programmet erstatter ikke dagens struktur og laginndeling etter årstrinn - og alle spillere skal være med og trene med sitt eget lag minimum to økter i uka. Men i tillegg til deltakelse på eget lag, så vil alle spillere få muligheten til å delta i Utviklingsgruppene, altså som et utvidet sportslig tilbud. I tillegg til deltakelse på lag i sitt årstrinn, vil spillere som deltar i Utviklingsgrupper få følgende ekstra aktiviteter: 

 • 2-3 ekstra treningsøkter pr uke
 • En helgesamling pr måned
 • Deltakelse i Norgesmesterskap
 • En uke treningsleir i vinterferien (Dubai)
 • Deltakelse på Talent Cup for 15/16-åringer
 • Mulighet for hospitering med toppklubb

Videre vil spillerutvikling være hovedfokus, basert på en treårig utviklingstrapp innen områdene individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter. Målet er en å etablere en fornuftig utviklingsarena for spilleren fra han er 12-13 år til han er 16 år, og dette vil gjennomføres i samarbeid med kretsen og koordinert i forhold til sone-, krets og forbundstiltak. 

 

Leder og hovedtrener for Utviklingsgruppene vil være Jonny Tungen, og med seg får han en ressursgruppe bestående av følgende personer:

 • Trenerkoordinator: Tormod Myrvang
 • Seniorkontakt: Ola Aasmundstad
 • Hovedtrener Jenter: Jan Petter Eide
 • Hovedtrener Gutter: Tor Otto Stormo
 • Basis/Motorikk: Jon Monshaugen
 • Utholdenhet: Jan Petter Eide
 • Fysiologi: Sverre Sætre
 • Foreldrekontakt/Etikk/MOT-repr: Morten Stubbrud

Periodeplaner utarbeides for hvert halvår i henhold til treårig utviklingsmodell, og med rom for personlige utviklingsplaner. Gjennomprøvde øvelsesbanker og treningsprogram, samt bruk video og analyse vil være sentrale virkemiddel i utviklingsgruppene.

For interesserte så vil det bli gjennomført et informasjonsmøte i løpet av kort tid, og tid/sted for møte vil bli annonsert på FF2010.NO